ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมสำรวจเส้นทางไทย-ลาว-จีน (5-9 มิถุนายน 2566)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1038

กรมการขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมการสํารวจเส้นทาง การขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดน – ผ่านแดน เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในเส้นทางหนองคาย - เวียงจันทน์ - บ่อเต็น – บ่อหาน - คุนหมิง ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ กระบวนการขนส่งและเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางถนนและทางรางระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยและต่างประเทศระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว-สาธารณประชาชนจีน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

(ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566)


Share :เชิญเข้าร่วมสำรวจเส้นทางไทย-ลาว-จีน (5-9 มิถุนายน 2566)
25 เม.ย. 2566

กรมการขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมการสํารวจเส้นทาง การขนส่งสินค้าทางถนนข้ามแดน – ผ่านแดน เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในเส้นทางหนองคาย - เวียงจันทน์ - บ่อเต็น – บ่อหาน - คุนหมิง ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ กระบวนการขนส่งและเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางถนนและทางรางระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยและต่างประเทศระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว-สาธารณประชาชนจีน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

(ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566)

   
Share :