ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1038

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษัท เอสเอซีแอล จำกัด วันพูธ ที่ 5 เมษายน 2566
ณ หอประชุมมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์วัตนกรรมและเทคโนโลยี การขนส่งทางถนน (อาคาร 10)Share :พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
5 เม.ย. 2566
พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษัท เอสเอซีแอล จำกัด วันพูธ ที่ 5 เมษายน 2566
ณ หอประชุมมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์วัตนกรรมและเทคโนโลยี การขนส่งทางถนน (อาคาร 10)   
Share :