ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 246

การสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เวทีว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (ITD International Academic Forum) 

calendar ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

time เวลา13:30 - 17:00 น.

loation Online: Zoom Meeting

>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! <<

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/3AcnnbLebPcHBMDR9

----------------

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

International Institute For Trade And Development

www.itd.or.th

 www.facebook.com/itd.th

 www.youtube.com/user/itdlive


Share :การสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ
23 ก.พ. 2566

การสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ เวทีว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (ITD International Academic Forum) 

calendar ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

time เวลา13:30 - 17:00 น.

loation Online: Zoom Meeting

>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! <<

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/3AcnnbLebPcHBMDR9

----------------

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

International Institute For Trade And Development

www.itd.or.th

 www.facebook.com/itd.th

 www.youtube.com/user/itdlive

   
Share :