ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเปิดรับคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1675

เปิดรับคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ.2565

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจที่่จะดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถในเขตท้องที่ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

โทร. 0 2271 8622 - 3

http://www.dlt.go.th/site/ltsb หัวข้อ ข่าวสารโรงเรียนสอนขับรถ


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การเปิดรับคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
19 ม.ค. 2566

เปิดรับคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ.2565

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจที่่จะดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถในเขตท้องที่ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

โทร. 0 2271 8622 - 3

http://www.dlt.go.th/site/ltsb หัวข้อ ข่าวสารโรงเรียนสอนขับรถ

   
Share :