ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 500


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565
4 ต.ค. 2565