ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 635


วันนี้ (9 ต.ค. 63) งานบริหารสถานีขนส่งสินค้า 3 (สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า) สำนักการขนส่งสินค้า ได้ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือกับภาคเอกชนถึงแนวทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางของประเทศ ณ ที่ทำการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า โดยมีผู้แทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ รศ.ดร.ชัชชาติฯ และคณะ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมอาคารสำนักงานบริหารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ซึ่งสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า จัดเป็นหนึ่งในสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพฯ ของกรมการขนส่งทางบก ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รองรับกิจกรรมรวบรวมและกระจายสินค้า สนับสนุนการขนส่งผ่านระบบรางในการเชื่อมต่อไปยัง ICD ลาดกระบัง ซึ่งทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมนำเข้า-ส่งออก และเชื่อมต่อการขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังด้วย


Share :รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า
9 ต.ค. 2563


วันนี้ (9 ต.ค. 63) งานบริหารสถานีขนส่งสินค้า 3 (สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า) สำนักการขนส่งสินค้า ได้ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือกับภาคเอกชนถึงแนวทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางของประเทศ ณ ที่ทำการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า โดยมีผู้แทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ รศ.ดร.ชัชชาติฯ และคณะ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมอาคารสำนักงานบริหารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ซึ่งสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า จัดเป็นหนึ่งในสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพฯ ของกรมการขนส่งทางบก ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รองรับกิจกรรมรวบรวมและกระจายสินค้า สนับสนุนการขนส่งผ่านระบบรางในการเชื่อมต่อไปยัง ICD ลาดกระบัง ซึ่งทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมนำเข้า-ส่งออก และเชื่อมต่อการขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังด้วย


   
Share :