ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 4115เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

เรื่อง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


>>  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย <<

----------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

โทรศัพท์ 0 2515 3999 ต่อ 4212 

โทรสาร  0 2515 3999 ต่อ 4211

Hot line : 1186

www.oic.or.th


Share :มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ
2 เม.ย. 2563เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

เรื่อง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


>>  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย <<

----------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

โทรศัพท์ 0 2515 3999 ต่อ 4212 

โทรสาร  0 2515 3999 ต่อ 4211

Hot line : 1186

www.oic.or.th

   
Share :