ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งสินค้า


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 3106

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการภายในสถานีขนส่งสินค้าทราบถึงมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 สำนักการขนส่งสินค้า และมีหน่วยงานปฏิบัติการและประสานงานในพื้นที่สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 3 แห่ง รวมถึงมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส และจะมีประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีมีการตั้งด่านจุดตรวจเรื่องความปลอดภัยของทางสถานีขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะมีเพิ่มขั้นตอนการตรวจอุณหภูมิพนักงานขับรถก่อนออกจากสถานี ตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันตนเองเบื้องต้นตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิและมีมาตรการป้องกันเบื้องต้นภายในพื้นที่บริษัทตนเอง ถ้าตรวจพบผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ของสถานีขนส่งสินค้า เพื่อช่วยเหลือ ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการสามารถชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online Banking) ซึ่งส่วนสถานีขนส่งสินค้า ได้พัฒนารองรับไว้แล้ว เป็นการอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในช่วง COVID-19


Share :มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งสินค้า
18 มี.ค. 2563

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการภายในสถานีขนส่งสินค้าทราบถึงมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 สำนักการขนส่งสินค้า และมีหน่วยงานปฏิบัติการและประสานงานในพื้นที่สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 3 แห่ง รวมถึงมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส และจะมีประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีมีการตั้งด่านจุดตรวจเรื่องความปลอดภัยของทางสถานีขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะมีเพิ่มขั้นตอนการตรวจอุณหภูมิพนักงานขับรถก่อนออกจากสถานี ตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ส่วนสถานีขนส่งสินค้า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันตนเองเบื้องต้นตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิและมีมาตรการป้องกันเบื้องต้นภายในพื้นที่บริษัทตนเอง ถ้าตรวจพบผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ของสถานีขนส่งสินค้า เพื่อช่วยเหลือ ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการสามารถชำระเงินค่าบริการสถานีขนส่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online Banking) ซึ่งส่วนสถานีขนส่งสินค้า ได้พัฒนารองรับไว้แล้ว เป็นการอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในช่วง COVID-19


   
Share :