ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2564 - 4 มกราคม2565


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 877


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2564 - 4 มกราคม2565
14 ธ.ค. 2564