ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1726

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม

และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564


>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก! <<

---------------------------

สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่

กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8619


ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8624

------------------------

ข่าวสาร การขนส่งวัตถุอันตราย

https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/10232/

---------------

Line Offical ID:  @dg.dlt

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dg.dlt


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฯ
13 ธ.ค. 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม

และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564


>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก! <<

---------------------------

สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่

กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8619


ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8624

------------------------

ข่าวสาร การขนส่งวัตถุอันตราย

https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/10232/

---------------

Line Offical ID:  @dg.dlt

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dg.dlt

   
Share :