ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 331

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม

และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564


>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก! <<

---------------------------

สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่

กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8619


ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8624


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฯ
13 ธ.ค. 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม

และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564


>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิก! <<

---------------------------

สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่

กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8619


ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.)

โทร. 0 2271 8624

   
Share :