ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ผลิตโดย บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด (ชุดที่ 1)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 57


ชุดที่ ๑

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผลิตโดย บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด

---------

ลิงค์ Youtube:  https://youtu.be/5133AECizF8

ลิงค์ดาวน์โหลด:  https://drive.royaloffice.th/index.php/s/K58EOoiCW4heOER/download


Share :วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ผลิตโดย บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด (ชุดที่ 1)
19 พ.ย. 2564


ชุดที่ ๑

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผลิตโดย บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด

---------

ลิงค์ Youtube:  https://youtu.be/5133AECizF8

ลิงค์ดาวน์โหลด:  https://drive.royaloffice.th/index.php/s/K58EOoiCW4heOER/download


   
Share :