ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 151


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564
18 ต.ค. 2564