ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 18612


Share :คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ
10 ก.ค. 2564