ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 123


Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
28 มิ.ย. 2564