ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศส่วนสถานีขนส่งสินค้า เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 233

ประกาศส่วนสถานีขนส่งสินค้า เรื่อง  มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ


Share :ประกาศส่วนสถานีขนส่งสินค้า เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 พ.ค. 2564

ประกาศส่วนสถานีขนส่งสินค้า เรื่อง  มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ

   
Share :