ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย. 2564


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1956

กรมการขนส่งทางบก 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวต่อเนื่องกรณีพิเศษของทุกปี


ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564

นกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ ให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และหากพบว่าในช่วงดังกล่าวมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาลงโทษในขั้นสูงสุดต่อไป

( DOWNLOAD  FILE  :  หนังสือขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลฯ  )

********************************************************************************************************************

การประชุมซักซ้อมการกำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

( DOWNLOAD  FILE  :  ข้อมูลประกอบการประชุมซักซ้อมมาตรการความปลอดภัย )

********************************************************************************************************************

Press ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่งช่วง 10-16 เมษายน 2564 เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัวและปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564

( DOWNLOAD  FILE  :  Press ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่งช่วงเทศกาล)

********************************************************************************************************************

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป จำเป็นต้องใช้เส้นทาง สามารถลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตได้ที่ https://www.hwpdth.com

( DOWNLOAD  FILE  :  ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564) 

แหล่งที่มาข้อมูล : Facebook Fanpage ตำรวจทางหลวง


********************************************************************************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า  กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ : 0 2271 8491    Email :  70transport@gmail.com

----------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

----------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์นี้   https://bit.ly/3cFXwUc 


Share :ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย. 2564
1 เม.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวต่อเนื่องกรณีพิเศษของทุกปี


ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564

นกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ ให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และหากพบว่าในช่วงดังกล่าวมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาลงโทษในขั้นสูงสุดต่อไป

( DOWNLOAD  FILE  :  หนังสือขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลฯ  )

********************************************************************************************************************

การประชุมซักซ้อมการกำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

( DOWNLOAD  FILE  :  ข้อมูลประกอบการประชุมซักซ้อมมาตรการความปลอดภัย )

********************************************************************************************************************

Press ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่งช่วง 10-16 เมษายน 2564 เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัวและปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564

( DOWNLOAD  FILE  :  Press ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกงดวิ่งช่วงเทศกาล)

********************************************************************************************************************

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป จำเป็นต้องใช้เส้นทาง สามารถลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตได้ที่ https://www.hwpdth.com

( DOWNLOAD  FILE  :  ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564) 

แหล่งที่มาข้อมูล : Facebook Fanpage ตำรวจทางหลวง


********************************************************************************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า  กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ : 0 2271 8491    Email :  70transport@gmail.com

----------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

----------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์นี้   https://bit.ly/3cFXwUc 

   
Share :