ค้นหาการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย
UN
Number
ชื่อและรายละเอียดวัตถุอันตรายกลุ่ม (Class)วิธีการ
ขนส่ง
จัดการ
เหตุฉุกเฉิน
0004AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by massสารและสิ่งของระเบิด
0005CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting chargeสารและสิ่งของระเบิด
0006CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting chargeสารและสิ่งของระเบิด
0007CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting chargeสารและสิ่งของระเบิด
0009AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling chargeสารและสิ่งของระเบิด
0010AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling chargeสารและสิ่งของระเบิด
0012CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMSสารและสิ่งของระเบิด
0014CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANKสารและสิ่งของระเบิด
0015AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling chargeสารและสิ่งของระเบิด
0015AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing corrosive substancesสารและสิ่งของระเบิด

ค้นหาการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย