ติดต่อ/สอบถาม

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
โทร/โทรสาร 0-2271-8490
Email : develop_dlt@hotmail.com
ส่งข้อเสนอแนะ / ร้องเรียนกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
1032 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
โทร/โทรสาร 0-2271-8490
Email : develop_dlt@hotmail.com
ส่งข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน