วีดีโอ
วิดีทัศน์ ระบบ e - Service การอนุญาตประกอบการขนส่ง
72 ครั้ง
25 มี.ค. 2564 14:00
พิธีเปิดใช้ระบบงาน
“ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์
(DLT E-Transport License)”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น. - 11.30 น. 
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TDSC


ลิงค์ Youtube: https://youtu.be/UntK-XUwkSo
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ 0 2271 8491

วีดีโอต่อไป...


09 เม.ย. 2562 11:11


07 ส.ค. 2561 18:42


07 ส.ค. 2561 18:40
09 เม.ย. 2562 11:11


07 ส.ค. 2561 18:42


07 ส.ค. 2561 18:40