วีดีโอ
Service quality Standard for Truck Operation (Ver.Eng)
1164 ครั้ง
10 ก.พ. 2565 15:14


https://youtu.be/SkdM1SqiGts


Q Mark ถือเป็นมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่เน้นระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าทางถนนโดยเฉพาะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ครอบคลุมการทำงาน 5 ด้าน 1.ด้านองค์กร 2.ด้านปฏิบัติการขนส่ง 3.ด้านพนักงาน 4.ด้านยานพาหนะ 5.ด้านลูกค้าและภายนอก ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

Tel.  0 2271 8490

website : www.thaitruckcenter.com/tdsc

facebook fanpage : dlt.TDSC

LINE@ Official: @673qcvwt 

e-mail: develop_dlt@hotmail.com


วีดีโอต่อไป...09 เม.ย. 2562 11:11


07 ส.ค. 2561 18:42


07 ส.ค. 2561 18:40

09 เม.ย. 2562 11:11


07 ส.ค. 2561 18:42


07 ส.ค. 2561 18:40