คลังภาพและวีดีโอ

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 29 เม.ย. 2565


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 5449

เมื่อวันศุกร์ 29 เม.ย. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  

ได้มีการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร" โดยมีผู้แทนหน่วยตรวจอิสระ , ผู้แทนสมาคมและชมรมด้านการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

---

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/38jVyZQ

คู่มือมาตรฐานฯ Q Cold Chain  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

--------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 6) จตุจักร กทม.

โทร., โทรสาร 0 2271 8490

LINE Official: @673qcvwt

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

--------------------------------------------------------


Share :การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565

เมื่อวันศุกร์ 29 เม.ย. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  

ได้มีการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร" โดยมีผู้แทนหน่วยตรวจอิสระ , ผู้แทนสมาคมและชมรมด้านการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

---

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/38jVyZQ

คู่มือมาตรฐานฯ Q Cold Chain  ( ดาวน์โหลดคลิก ! )

--------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 6) จตุจักร กทม.

โทร., โทรสาร 0 2271 8490

LINE Official: @673qcvwt

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

--------------------------------------------------------

   
Share :