คลังภาพและวีดีโอ

กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากผลงาน Q Mark


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 15136

กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark) และ Robot Ai-Vehicle Inspection Tak นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน 17 ปีซ้อน (ปี 2546-2562) รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล


เมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ส่งผลให้เป็นองค์กรที่คว้ารางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล เฉพาะในปี 2562 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยสำนักการขนส่งสินค้าและรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี 2562 ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของสำนักการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย และมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และให้ความสำคัญกับการดูแลยานพาหนะและพนักงานขับรถอย่างจริงจัง ทำให้อุบัติเหตุจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ได้ยกระดับและต่อยอดมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ไปสู่สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทยให้สูงขึ้น 


ด้านนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ มาใช้ในการตรวจใต้ท้องรถจุดเล็กแคบ และส่วนบนของตัวรถ ร่วมกับการตรวจสภาพรถปกติ ทั้งในกรณีรถที่มีการดำเนินการทางทะเบียน ณ ที่ตั้งสำนักงาน และกรณีรถที่กำลังใช้งานบนท้องถนนหรือ สถานีขนส่ง หรือสถานประกอบการ โดยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ประกอบด้วย 1.Robot ติดกล้อง CCTV HD Wi-Fi infrared แบบ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับการตรวจใต้ท้องรถในจุดที่เล็กและแคบ ทั้งยังตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ LPG หรือ NGV ที่ระบบไอเสียช่วงล่างและบนห้องผู้โดยสาร และ 2.อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับบินตรวจสอบรอยรั่ว/แตกร้าว และอื่นๆ บนหลังคารถโดยสารหรือรถบรรทุก ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบ ชำรุด/เสื่อมสภาพ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ผู้โดยสารและประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสภาพ ด้วยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection 

ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การรับรองฯ (Q Mark) พ.ศ. 2562 คลิก!


---------------------------------


สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.โทรสาร  0 2271 8490

2.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

3.สมัครผ่านระบบ คลิก !

4.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

5.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

----------------------------------

ขอบคุณข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6  Fax. 0-2271-8805 Share :กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากผลงาน Q Mark
14 ก.ย. 2562

กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark) และ Robot Ai-Vehicle Inspection Tak นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน 17 ปีซ้อน (ปี 2546-2562) รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล


เมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ส่งผลให้เป็นองค์กรที่คว้ารางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล เฉพาะในปี 2562 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยสำนักการขนส่งสินค้าและรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี 2562 ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของสำนักการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย และมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และให้ความสำคัญกับการดูแลยานพาหนะและพนักงานขับรถอย่างจริงจัง ทำให้อุบัติเหตุจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ได้ยกระดับและต่อยอดมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ไปสู่สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทยให้สูงขึ้น 


ด้านนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ มาใช้ในการตรวจใต้ท้องรถจุดเล็กแคบ และส่วนบนของตัวรถ ร่วมกับการตรวจสภาพรถปกติ ทั้งในกรณีรถที่มีการดำเนินการทางทะเบียน ณ ที่ตั้งสำนักงาน และกรณีรถที่กำลังใช้งานบนท้องถนนหรือ สถานีขนส่ง หรือสถานประกอบการ โดยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ประกอบด้วย 1.Robot ติดกล้อง CCTV HD Wi-Fi infrared แบบ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับการตรวจใต้ท้องรถในจุดที่เล็กและแคบ ทั้งยังตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ LPG หรือ NGV ที่ระบบไอเสียช่วงล่างและบนห้องผู้โดยสาร และ 2.อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับบินตรวจสอบรอยรั่ว/แตกร้าว และอื่นๆ บนหลังคารถโดยสารหรือรถบรรทุก ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบ ชำรุด/เสื่อมสภาพ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ผู้โดยสารและประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสภาพ ด้วยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection 

ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การรับรองฯ (Q Mark) พ.ศ. 2562 คลิก!


---------------------------------


สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.โทรสาร  0 2271 8490

2.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

3.สมัครผ่านระบบ คลิก !

4.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

5.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

----------------------------------

ขอบคุณข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6  Fax. 0-2271-8805 


   
Share :