คลังภาพและวีดีโอ

การสัมนาเสริมศักยภาพการขนส่งไทยและพิธีมอบโล่เกียรติคุณ


รายละเอียด
จำนวนเข้าดู 78569

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเสวนาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ในวันที่ 26 มี.ค.62


Share :การสัมนาเสริมศักยภาพการขนส่งไทยและพิธีมอบโล่เกียรติคุณ
27 มี.ค. 2562

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเสวนาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ในวันที่ 26 มี.ค.62

   
Share :