ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2564 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ (Q Mark)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 87

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศ

ตามคำสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท สำหรับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

และสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

ได้ที่

https://www.thaitruckcenter.com/qmarkV2/Login?page=Regis

หรือโทรศัพท์ 0 2271 8490

คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์หน้านี้

http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?IsPopup=1&id=182


Share :คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2564 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ (Q Mark)
13 ม.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศ

ตามคำสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท สำหรับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

และสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

ได้ที่

https://www.thaitruckcenter.com/qmarkV2/Login?page=Regis

หรือโทรศัพท์ 0 2271 8490

คลิก ! เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์หน้านี้

http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?IsPopup=1&id=182

   
Share :