วีดีโอ
สื่อเผยแพร่ มาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark (Eng Sub)
325 ครั้ง
09 ก.ค. 2563 10:08

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

โทรศัพท์ 0 2271 8490 อีเมล develop_dlt@hotmail.com 


วีดีโอต่อไป...09 เม.ย. 2562 11:1107 ส.ค. 2561 18:42


07 ส.ค. 2561 18:40

09 เม.ย. 2562 11:1107 ส.ค. 2561 18:42


07 ส.ค. 2561 18:40