ข้อมูลรายการสัมมนา
หัวข้อหลักรายการสัมมนาวันที่หน่วยงานที่จัดอบรม รายละเอียด
การจัดการพนักงานขับรถ อบรมโครงการครั้งที่430 พ.ค. 2562กรมการขนส่ง
การจัดการพนักงานขับรถ อบรมโครงการครั้งที่309 พ.ค. 2562กรมการขนส่ง
การจัดการพนักงานขับรถ อบรมโครงการครั้งที่220 มี.ค. 2562กรมการขนส่ง
การจัดการพนักงานขับรถ อบรบโครงการครั้งที่30 ม.ค. 2562กรมการขนส่ง