ข้อมูลรายการสัมมนา
หัวข้อหลักรายการสัมมนาวันที่หน่วยงานที่จัดอบรม รายละเอียด
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมความปลอดภัย30 พ.ค. 2562กรมการขนส่งทางบก
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมโครงการครั้งที่515 พ.ค. 2562กรมการขนส่ง
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมพนักงานขนส่งรุ่นใหม่10 พ.ค. 2562กรมการขนส่ง
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมพนักงานขนส่งรุ่นใหม่10 พ.ค. 2562กรมการขนส่ง
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน01 พ.ค. 2562กรมการขนส่งทางบก
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมโครงการครั้งที่401 พ.ค. 2562กรมการขนส่ง
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรม104 ก.พ. 2562 
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งทดสอบครั้งที่131 ม.ค. 2562 
ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งอบรมโครงการครั้งที่130 ม.ค. 2562