วิดีโอประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการขนส่ง
ลงทะเบียนผู้ประกอบการขนส่ง
รายงานอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน
ค้นหาเส้นทางขนส่งที่สั้นที่สุด
ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการขนส่ง
ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง
วิดีโอสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรถบรรทุกเที่ยวเปล่า
รายงานสถิติประจำวัน
   
 สมาชิกใหม่   0  
 ประกาศสินค้ารอส่ง 0
 ประกาศรถเที่ยวเปล่า 0
 การติดต่อ            0  
แนะนำสมาชิกใหม่
   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


 
ต้นทาง :
ปลายทาง :
ช่วงวันที่ : / / ถึงวันที่ : / /
ประเภทสินค้า :    
กุมภาพันธ์
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
***ไม่มีข้อมูล***
   
 
ต้นทาง :
ปลายทาง :
ช่วงวันที่ : / / ถึงวันที่ : / /
ประเภทรถ :      
กุมภาพันธ์
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ต้นทางปลายทางประเภทรถวันที่ให้บริการวันที่ประกาศ
จ.กรุงเทพมหานคร ,อ.คลองเตย จ.ขอนแก่น ,อ.กระนวน กระบะบรรทุก 27 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63
จ.กรุงเทพมหานคร ,อ.คลองเตย จ.ขอนแก่น ,อ.กระนวน กระบะบรรทุก 28 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63
จ.กรุงเทพมหานคร ,อ.คลองเตย จ.ขอนแก่น ,อ.กระนวน กระบะบรรทุก 29 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63
          ผ่านต้นทางและปลายทาง         ผ่านต้นทางหรือปลายทางเท่านั้น.
     
 
 สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900       
โทรศัพท์ 0-2271-8490 , 0-2271-8888 ต่อ 4705,4706 มือถือ 08-3583-6532  
อีเมล์ thaitruckcenter@dlt.go.th, develop_dlt@hotmail.com