วิดีโอประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการขนส่ง
ลงทะเบียนผู้ประกอบการขนส่ง
รายงานอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน
ค้นหาเส้นทางขนส่งที่สั้นที่สุด
ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการขนส่ง
ดาวน์โหลดวิธีการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง
วิดีโอสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรถบรรทุกเที่ยวเปล่า
รายงานสถิติประจำวัน
   
 สมาชิกใหม่   0  
 ประกาศสินค้ารอส่ง 0
 ประกาศรถเที่ยวเปล่า 0
 การติดต่อ            0  
แนะนำสมาชิกใหม่
   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


progress

Loading...
สมัครสมาชิก ย้อนกลับ
ชื่อ - นามสกุล :      
เลขบัตรประชาชน :      
ที่อยู่ :    
จังหวัด :
อำเภอ : ตำบล :  
รหัสไปรษณีย์ :    
ประเภทธุรกิจ :      
ประเภทผู้ลงทะเบียน :    
ชื่อผู้ิติดต่อ :      
โทรศัพท์ :      
โทรสาร :    
อีเมลล์ :      
รูปภาพ :

 
       
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ :        
รหัสผ่าน :        
ยืนยันรหัสผ่าน :          

 
      
 
 สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900       
โทรศัพท์ 0-2271-8490 , 0-2271-8888 ต่อ 4705,4706 มือถือ 08-3583-6532  
อีเมล์ thaitruckcenter@dlt.go.th, develop_dlt@hotmail.com