ชื่อสายทาง :
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224
ประเภท :
ทางหลวงแผ่นดิน
จน.ช่องจราจร :
2
ความกว้างถนน :
7
ระยะทาง :
0.014 กม.