ชื่อสายทาง :
ทางหลวงชนบท พบ. 4021
ประเภท :
ทางหลวงชนบท
จน.ช่องจราจร :
2
ความกว้างถนน :
6
ระยะทาง :
0.026 กม.