ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) พัฒนาแนวทางการตรวจประเมินด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 290

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  "พัฒนาแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark  และ Q Cold Chain ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"   

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 

ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-----------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


Share :การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) พัฒนาแนวทางการตรวจประเมินด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
9 ก.ย. 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  "พัฒนาแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark  และ Q Cold Chain ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"   

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 

ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-----------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

   
Share :