ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเรื่อง การยกระดับผู้ประกอบการโดยการรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โคราช


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 403

แบบตอบรับ  สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเรื่อง การยกระดับผู้ประกอบการโดยการรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โคราช (เพื่อรับฟังการสนับสนุนค่าตรวจ)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ณ. ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
https://www.simathani.com/
เริ่มลงทะเบียน 8.30

หมายเหตุ:

-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการส้มมนาในครั้งนี้
-กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2561
-หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณกฤตย์ มานะต่อ เจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ 02-661-9273 ต่อ 155 และทางอีเมล krit.manator@giz.de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCd9Q-FlEWp_AH1ytpqEO6BU7o6EfOB5UaGlBbIwQn38sxLA/viewform


Share :สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเรื่อง การยกระดับผู้ประกอบการโดยการรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โคราช
10 ต.ค. 2561
แบบตอบรับ  สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเรื่อง การยกระดับผู้ประกอบการโดยการรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โคราช (เพื่อรับฟังการสนับสนุนค่าตรวจ)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ณ. ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
https://www.simathani.com/
เริ่มลงทะเบียน 8.30

หมายเหตุ:

-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการส้มมนาในครั้งนี้
-กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2561
-หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณกฤตย์ มานะต่อ เจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ 02-661-9273 ต่อ 155 และทางอีเมล krit.manator@giz.de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCd9Q-FlEWp_AH1ytpqEO6BU7o6EfOB5UaGlBbIwQn38sxLA/viewform


   
Share :