ข่าวประชาสัมพันธ์

เน้นย้ำ ! ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 414

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

          ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561  โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม  แจ้งว่าเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถบรรทุกจำนวนมาก ถึงแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาล และ สตช. ได้ออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ประกอบกับเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกำแพงข้างทางทำให้รถพลิกคว่ำ มีผู้โดยสารเสียชีวิต 2 ราย ที่ประชุมจึงได้เน้นย้ำการนำรถบรรทุกและรถบรรทุกพ่วงมาวิ่งให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกำกับดูแลการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้สำนักการขนส่งผู้โดยสาร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเน้นย้ำผู้ประกอบการขนส่ง และตรวจสอบการเดินรถในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.    ให้งดนำรถมาวิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะบน 5 เส้นทางที่ ตร.ทล. กำหนด หากมีความจำเป็นต้องใช้งาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ สตช. ดังกล่าว และต้องควบคุมให้พนักงานขับรถ ตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมใช้งาน และใช้ความระมัดระวังในการขับรถ

2.    กรณีจำเป็นต้องนำรถบรรทุกพ่วงมาวิ่ง  ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจสอบให้มีการล็อกอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างถูกต้องแน่นหนาทุกครั้ง สามารถยึดตู้คอนเทนเนอร์ได้มั่นคงปลอดภัยตลอดการเดินทาง

3.    ห้ามจอดรถบรรทุกบนไหล่ทาง 

     

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

Share :เน้นย้ำ ! ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
30 ธ.ค. 2561

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

          ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561  โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม  แจ้งว่าเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถบรรทุกจำนวนมาก ถึงแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาล และ สตช. ได้ออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ประกอบกับเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกำแพงข้างทางทำให้รถพลิกคว่ำ มีผู้โดยสารเสียชีวิต 2 ราย ที่ประชุมจึงได้เน้นย้ำการนำรถบรรทุกและรถบรรทุกพ่วงมาวิ่งให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกำกับดูแลการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้สำนักการขนส่งผู้โดยสาร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเน้นย้ำผู้ประกอบการขนส่ง และตรวจสอบการเดินรถในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.    ให้งดนำรถมาวิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะบน 5 เส้นทางที่ ตร.ทล. กำหนด หากมีความจำเป็นต้องใช้งาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ สตช. ดังกล่าว และต้องควบคุมให้พนักงานขับรถ ตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมใช้งาน และใช้ความระมัดระวังในการขับรถ

2.    กรณีจำเป็นต้องนำรถบรรทุกพ่วงมาวิ่ง  ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจสอบให้มีการล็อกอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างถูกต้องแน่นหนาทุกครั้ง สามารถยึดตู้คอนเทนเนอร์ได้มั่นคงปลอดภัยตลอดการเดินทาง

3.    ห้ามจอดรถบรรทุกบนไหล่ทาง 

     

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
   
Share :