ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เผยความพร้อมโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 864

เชิญชวนผู้สนใจเข้าใช้พื้นที่ภายในศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

จังหวัดเชียงราย

( DOWLOAD FILE : ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าพื้นที่ฯ )

----------------------------------------------------------------------

( DOWLOAD FILE : ข้อมูลการเชิญชวนเข้าใช้พื้นที่ฯ ศูนย์เชียงของ )

----------------------------------------------------------------------

( DOWLOAD FILE : ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าบริการฯ  )

----------------------------------------------------------------------

กรมการขนส่งทางบก เผยความพร้อมโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เชื่อมโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล และ

กระทรวงคมนาคม

ออกอากาศ  ช่อง 3
รายการเรื่องเล่าเช้านี้

 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  
เวลา 06.00-08.00 น.

ดูคลิปที่ https://youtu.be/B8qBPvMfjCU

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ส่วนสถานีขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0 2271 8492-3

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์หน้านี้

https://bit.ly/2PsNVr4


Share :กรมการขนส่งทางบก เผยความพร้อมโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
17 มี.ค. 2564

เชิญชวนผู้สนใจเข้าใช้พื้นที่ภายในศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

จังหวัดเชียงราย

( DOWLOAD FILE : ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าพื้นที่ฯ )

----------------------------------------------------------------------

( DOWLOAD FILE : ข้อมูลการเชิญชวนเข้าใช้พื้นที่ฯ ศูนย์เชียงของ )

----------------------------------------------------------------------

( DOWLOAD FILE : ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าบริการฯ  )

----------------------------------------------------------------------

กรมการขนส่งทางบก เผยความพร้อมโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เชื่อมโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล และ

กระทรวงคมนาคม

ออกอากาศ  ช่อง 3
รายการเรื่องเล่าเช้านี้

 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  
เวลา 06.00-08.00 น.

ดูคลิปที่ https://youtu.be/B8qBPvMfjCU

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ส่วนสถานีขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0 2271 8492-3

-----------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage "dlt.TDSC"

-----------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลิงค์หน้านี้

https://bit.ly/2PsNVr4

   
Share :