ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark"


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 304

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

"ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย 
กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark"

ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์  ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark ) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ สามารถ Scan QR Code ทางด้านซ้ายของเอกสารแนบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

และ Scan QR Code ด้านขวา เพื่อเข้าสู่ Facebook live งานสัมมนา


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : dlt.TDSC


Share :ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark"
29 ส.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

"ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย 
กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark"

ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์  ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark ) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ สามารถ Scan QR Code ทางด้านซ้ายของเอกสารแนบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

และ Scan QR Code ด้านขวา เพื่อเข้าสู่ Facebook live งานสัมมนา


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : dlt.TDSC


   
Share :