ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 251

 

กรมการขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 (ทุกวันทําการ)

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนได้ตามไฟล์แนบ **

>> โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ได้ที่นี่ <<

>> ประกาศขยายเวลาการขายเอกสารฯ  <<

>> รายละเอียดโครงการ <<

สถานที่จำหน่ายเอกสาร : ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซื้อเอกสาร โดยสามารถติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8492 - 3 หรือ 086 854 6487 (นลินี) หรือ 081 407 0035 (ชัยวุฒิ)


Share :ประกาศขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
11 ส.ค. 2564

 

กรมการขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 (ทุกวันทําการ)

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนได้ตามไฟล์แนบ **

>> โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ได้ที่นี่ <<

>> ประกาศขยายเวลาการขายเอกสารฯ  <<

>> รายละเอียดโครงการ <<

สถานที่จำหน่ายเอกสาร : ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซื้อเอกสาร โดยสามารถติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8492 - 3 หรือ 086 854 6487 (นลินี) หรือ 081 407 0035 (ชัยวุฒิ)

   
Share :