ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ผลการประกวดมาสคอต Q Mark (Mascot Contest)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 141

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง ผลการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot Contest)

"มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot Contest) "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"  ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
 เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ชิงเงินรางวัล  20,000 บาท

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกมาสคอตมาตรฐาน Q Mark  ของโครงการศึกษาดังกล่าว ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

โดยมีผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นายอธิคม ขัติยศ 
ภายใต้แนวคิด มาตรฐานรถบรรทุกไทย  เป็นมิตร ฉับไว ปลอดภัยทุกการเดินทาง

โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้ง วัน และเวลาในการจัดพิธีมอบรางวัลโดยตรงต่อผู้ชนะการประกวด ต่อไป
Share :ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ผลการประกวดมาสคอต Q Mark (Mascot Contest)
19 ก.ค. 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง ผลการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot Contest)

"มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot Contest) "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"  ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
 เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ชิงเงินรางวัล  20,000 บาท

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกมาสคอตมาตรฐาน Q Mark  ของโครงการศึกษาดังกล่าว ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

โดยมีผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นายอธิคม ขัติยศ 
ภายใต้แนวคิด มาตรฐานรถบรรทุกไทย  เป็นมิตร ฉับไว ปลอดภัยทุกการเดินทาง

โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้ง วัน และเวลาในการจัดพิธีมอบรางวัลโดยตรงต่อผู้ชนะการประกวด ต่อไป   
Share :