ต้นทุนการขนส่งสินค้า

ต้นทุนการขนส่งสินค้า

ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) view
ราคาก๊าซ NGV (บาท/กก.) view
คำนวณต้นทุนการส่งสินค้าด้วยตนเอง view
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณต้นทุนการส่งสินค้าด้วยตนเอง view
แบบสำรวจข้อมูลวิเคราะห์ต้องทุนขนส่งรายจังหวัด (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) view