งานสัมมนา
Twist Lock : Safety Check Safety Life

รายละเอียดงานสัมมนา

Twist Lock : Safety Check Safety Life

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่   การรถไฟแห่งประเทศไทย , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , การนิคมอุตสาหกรรม และ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (MOU) โดยเฉพาะ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ Twist Lock ในการยึดตู้สินค้า , น้ำหนักบรรทุก และการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน

 โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก 

เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และภาคเอกชนด้านการขนส่งสินค้าทางถนนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ 

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8487

Email : 70transport@gmail.com

กรมการขนส่งทางบก โถงอาคาร 1 ชั้น 1
08:30 น. - 12:00 น.
29 สิงหาคม 2561
100 คน
Share :
Twist Lock : Safety Check Safety Life
รายละอียดงานสัมมนา

Twist Lock : Safety Check Safety Life

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่   การรถไฟแห่งประเทศไทย , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , การนิคมอุตสาหกรรม และ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (MOU) โดยเฉพาะ มาตรการในการตรวจสอบการใช้ Twist Lock ในการยึดตู้สินค้า , น้ำหนักบรรทุก และการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน

 โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก 

เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และภาคเอกชนด้านการขนส่งสินค้าทางถนนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ 

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8487

Email : 70transport@gmail.com

กรมการขนส่งทางบก โถงอาคาร 1 ชั้น 1
08:30 น. - 12:00 น.
29 สิงหาคม 2561
100 คน
Share :