ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 809

กรมการขนส่งทางบก คิกออฟ!! มาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย และตั้งจุดให้บริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกทั่วประเทศ สานพลังประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน มอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

Share :กรมการขนส่งทางบก
5 ม.ค. 2561
กรมการขนส่งทางบก คิกออฟ!! มาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย และตั้งจุดให้บริการทั่วไทย อำนวยความสะดวกทั่วประเทศ สานพลังประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน มอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน