ข่าวสาร

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็ง ได้รับความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้และเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การสำรวจเส้นทาง

photo

สปป.ลาว – เวียดนาม

(นครพนม-ท่าแขก-วิงห์-ฮานอย)
ปีที่ทำการสำรวจ 2555

photo

มาเลเซีย – สิงคโปร์

(สงขลา-ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-ยะโฮร์บารูห์-สิงคโปร์)
ปีที่ทำการสำรวจ 2556

photo

กัมพูชา – เวียดนาม

(ตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-พนมเปญ-โฮจิมินห์)
ปีที่ทำการสำรวจ 2556

photo

เมียนมา

(มัณฑะเลย์- เนปิดอว์-ย่างกุ้ง-เมาะละแหม่ง-แม่สอด)
ปีที่ทำการสำรวจ 2556

photo

เวียดนาม – จีน

(ฮานอย-หลังเซิน-ผิงเสียง-หนานหนิง)
ปีที่ทำการสำรวจ 2557

photo

เมียนมา – อินเดีย

(โกลกัตตา-กูวาฮาตี-โคฮิมา-อิมพาล-มอร์เรย์-ตามู)
ปีที่ทำการสำรวจ 2557

photo

บรูไน – มาเลเซีย

(บันดาร์เสรีเบกาวัน-ลาบวน-เมนัมบอก-โคตาคินาบาลู)
ปีที่ทำการสำรวจ 2560

photo

ฟิลิปปินส์

(คลาร์ก-มะนิลา-บาทังกาส)
ปีที่ทำการสำรวจ 2560

photo

อินโดนีเซีย

(เมดาน- เบลาวัน และ จาการ์ตา-เบกาซี-พูวากาตาร์)
ปีที่ทำการสำรวจ 2560