ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง (ตามฐานข้อมูลกลาง) ย้อนกลับ
       
   
ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง : จ่าสิบเอกธรรมนูญ สุทธิรักษ์เสนีย์  
ที่อยู่ : 582/371  
ถนน : ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม
ตำบล : ปากเพรียว  
 อำเภอ : อ.เมือง  
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
สถานะใบอนุญาต : A
ประเภทผู้ลงทะเบียน : นามบริษัท
ชื่อผู้ิติดต่อ :
ตำแหน่งผู้ติดต่อ : -
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :
WebSite : -  
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13/11/2560 17:11:56  
         
ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง (ปัจจุบัน)
ชื่อผู้ติดต่อ : -        
ที่อยู่ : -   จังหวัด : -    
อำเภอ : -   ตำบล : -    
รหัสไปรษณีย์ : -      
โทรศัพท์ : -   โทรสาร : -    
อีเมลล์ : -   แก้ไขข้อมูลล่าสุด : ยังไม่มีข้อมูลการแก้ไข    
         
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
อายุการประกอบการ : -  ปี    

ประเภทการให้บริการ :
-      
จำนวนพนักงาน : 0  คน ประกอบด้วย      
 
- พนักงานขับรถ : 0  คน
- พนักงานซ่อมบำรุง : 0  คน
- พนักงานสำนักงาน : 0  คน
 
จำนวนรถบรรทุก :
- กระบะบรรทุก : 88  คัน         - กึ่งพ่วง : 16  คัน
- กึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว : 0  คัน         - ตู้บรรทุก : 13  คัน
- บรรทุกของเหลว : 0  คัน         - บรรทุกเฉพาะกิจ : 0  คัน
- บรรทุกวัตถุอันตราย : 0  คัน         - พ่วง : 14  คัน
- ลากจูง : 25  คัน      
 

ประเภทสินค้าที่ขนส่ง :
-      
การรับรองมาตรฐาน :        

ประสิทธิภาพการดำเนินการขนส่ง :
- ระยะทางวิ่งรถทั้งฝูง : 0.00  กม./เดือน - ระยะทางวิ่งรถเฉลี่ยต่อคัน : 0.00  กม./เดือน
- การใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย : 0.00  บาท/กม. - ค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อคัน : 0.00  บาท/กม.
- ค่าบำรุงรักษาเฉลี่ยต่อคัน : 0.00  บาท/คัน/เดือน - ชั่วโมงวิ่งรถเฉลี่ยต่อคัน : 0.00  ชม./เดือน
- ชม.ทำงานพนักงานขับรถ : 0.00  ชม./เดือน    
 
การใช้เทคโนโลยี :
- ระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม (GPS) : -       - ยี่ห้อ : -
- ระบบบริหารทรัพยากร : -       - ยี่ห้อ : -
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : -        
- อื่นๆ : -        
 
การให้บริการด้านอื่นๆ
(นอกเหนือจากการขนส่ง) :
-  
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ : -  
ประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง : รถบรรทุกไม่ประจำทาง  
ข้อมูลอุบัติเหตุ :
- อุบัติเหตุร้ายแรง : 0  ครั้ง   - อุบัติเหตุ สินค้าเสียหาย : 0  ครั้ง
- เหตุการณ์อื่นๆ : 0  ครั้ง   - ปี : -  
 
ได้รับ Q :
ไม่มีข้อมูล
   
       

 
   
 
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2271-8490 , 0-2271-8888 ต่อ 4705,4706 มือถือ 08-3583-6532