ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวไทยพร้อมใจต้อนรับผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 407

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันสร้างความภาคภูมิและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในวาระที่ประเทศไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562

Cr: คลิปประชาสัมพันธ์ ชุด ท้องถิ่นไทยรวมใจสู่ประธานอาเซียน โดย กรมประชาสัมพันธ์

#ASEAN2019 #ASEANThailand #ASEANTH #THisASEAN

Facebook Fanpage :  ASEAN2019


Share :ขอเชิญชวนชาวไทยพร้อมใจต้อนรับผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
12 มิ.ย. 2562

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกันสร้างความภาคภูมิและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในวาระที่ประเทศไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562

Cr: คลิปประชาสัมพันธ์ ชุด ท้องถิ่นไทยรวมใจสู่ประธานอาเซียน โดย กรมประชาสัมพันธ์

#ASEAN2019 #ASEANThailand #ASEANTH #THisASEAN

Facebook Fanpage :  ASEAN2019


   
Share :