ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบทดสอบชุดตัวอย่างเพื่อร่วมพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (TSM)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 315

เรียน ผุู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (TSM) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ออกแบบตัวอย่างแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว

กรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุก ทำแบบทดสอบให้แก่กรมฯ เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางทดสอบ TSM ต่อไป


ลิงค์ทดลองแบบทดสอบ TSM

https://www.surveymonkey.com/r/TPCFJJP


Share :ขอความอนุเคราะห์ทำแบบทดสอบชุดตัวอย่างเพื่อร่วมพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (TSM)
16 มี.ค. 2563

เรียน ผุู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (TSM) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ออกแบบตัวอย่างแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว

กรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุก ทำแบบทดสอบให้แก่กรมฯ เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางทดสอบ TSM ต่อไป


ลิงค์ทดลองแบบทดสอบ TSM

https://www.surveymonkey.com/r/TPCFJJP


   
Share :