ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนัก ป.ย.ป. แนะ ! ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจสอบ PM 2.5 ด้วยตนเองที่ AirCMI


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 625

สำนัก ป.ย.ป. (คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง: Stategic Tranformation Office)

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ PM 2.5 ด้วยตนเอง

เพื่อป้องกันตัว และช่วยกันลดปัญหา

ที่ส่วนใหญ่เกิดจากควันดำของการจราจรเกิน 70%

ในจังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------

1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

2. ดาวน์โหลด AirCMI

3. วีดีโอแนะนำ AirCMI

----------------------------------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


Share :สำนัก ป.ย.ป. แนะ ! ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจสอบ PM 2.5 ด้วยตนเองที่ AirCMI
15 ม.ค. 2563

สำนัก ป.ย.ป. (คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง: Stategic Tranformation Office)

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ PM 2.5 ด้วยตนเอง

เพื่อป้องกันตัว และช่วยกันลดปัญหา

ที่ส่วนใหญ่เกิดจากควันดำของการจราจรเกิน 70%

ในจังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------

1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

2. ดาวน์โหลด AirCMI

3. วีดีโอแนะนำ AirCMI

----------------------------------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


   
Share :