ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล"


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 112

       

 วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกในภาพรวมของประเทศ เนื้อหาการสัมมนาจะประกอบไปด้วยการแนะนำโครงการและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าส่วนบุคคล กลุ่มผู้ว่าจ้าง และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

จากการสัมมนาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ พบว่าผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาให้ความสนใจกับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 100 คน และมีผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลสนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานฯ จำนวนกว่า 10 ราย  

>ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ที่นี่ <<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  064 148 3290

----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  064 148 3290

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

2.สมัครผ่านระบบ คลิก !

3.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

4.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

----------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก

โทร.064 148 3290


Share :สัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล"
4 ต.ค. 2562

       

 วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกในภาพรวมของประเทศ เนื้อหาการสัมมนาจะประกอบไปด้วยการแนะนำโครงการและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าส่วนบุคคล กลุ่มผู้ว่าจ้าง และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

จากการสัมมนาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ พบว่าผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาให้ความสนใจกับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 100 คน และมีผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลสนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานฯ จำนวนกว่า 10 ราย  

>ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ที่นี่ <<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  064 148 3290

----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  064 148 3290

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

2.สมัครผ่านระบบ คลิก !

3.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

4.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

----------------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก

โทร.064 148 3290

   
Share :