ปริมาณการขนส่ง (เที่ยว) จังหวัดต้นทาง ปลายทาง แยกตามสินค้า

จังหวัดต้นทางจังหวัดปลายทาง
 กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ขอนแก่น  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชุมพร  เชียงใหม่  นครนายก  ภูเก็ต  ระยอง  ลำปาง  สมุทรปราการ  สุพรรณบุรี  อ่างทอง 
 กรุงเทพมหานคร 26   10   5   28   2   32  
 กาฬสินธุ์ 20  
 ชลบุรี 44  
 เชียงใหม่ 2  
 นครปฐม 42   63   30  
 พัทลุง 12  
 สงขลา 6   10  
 สระบุรี 90  
 หนองคาย 5  
 อ่างทอง 60  

ย้อนกลับ