ปริมาณการขนส่ง (ตัน – กิโลเมตร) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

จังหวัดต้นทางจังหวัดปลายทาง
 กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ขอนแก่น  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชุมพร  เชียงใหม่  นครนายก  ภูเก็ต  ระยอง  ลำปาง  สมุทรปราการ  สุพรรณบุรี  อ่างทอง 
 กรุงเทพมหานคร 225,425   20,810   5,686   302,471   1,384   388,889  
 กาฬสินธุ์   
 ชลบุรี   
 เชียงใหม่ 12,783  
 นครปฐม 9,571   112,024   31,095  
 พัทลุง 205,121  
 สงขลา 28,398   21,362  
 สระบุรี 86,730  
 หนองคาย   
 อ่างทอง 61,570  

ย้อนกลับ