ปริมาณการขนส่ง (ตัน) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

จังหวัดต้นทางจังหวัดปลายทาง
 กรุงเทพมหานคร  กาญจนบุรี  ขอนแก่น  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชุมพร  เชียงใหม่  นครนายก  ภูเก็ต  ระยอง  ลำปาง  สมุทรปราการ  สุพรรณบุรี  อ่างทอง 
 กรุงเทพมหานคร 520   200   55   430   15   650  
 กาฬสินธุ์ 820  
 ชลบุรี 440  
 เชียงใหม่ 20  
 นครปฐม 253   440   220  
 พัทลุง 240  
 สงขลา 30   50  
 สระบุรี 1,000  
 หนองคาย 10  
 อ่างทอง 1,000  

ย้อนกลับ