งานสัมมนา
สัมมนา “ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในอนุภูมิภาค GMS”

รายละเอียดงานสัมมนา

"ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในภูมิภาค GMS" 
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในภูมิภาค GMS" 


ประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจในการสัมมนา 
- การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยไปเพื่อนบ้าน ในปัจจุบัน คืบหน้าไปอย่างไร ไทยอยู่ตรงจุดไหนในเวทีการแข่งขันนี้
- การขนส่งข้ามแดน (Inter-State) ผ่านแดน (Transit) ตามกรอบความตกลง GMSความเข้าใจของคนในวงการโลจิสคิกส์เข้าใจอย่างไร ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร
- สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) นครพนม และเชียงของ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อีกส่วนที่สำคัญ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างไร
- Truck Data Service Center ศูนย์รวมข้อมูลขนส่งด้วยรถบรรทุก สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง

*** สงวนสิทธิ์ สำหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศ และระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น***

ท่านที่สนใจสามารถ ส่งแบบตอบรับและติดต่อสอบถามได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
โทร 0-2271-8490 Mail : developdlt.aec@gmail.com,
develop_dlt@hotmail.com

โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
09:00 น. - 15:00 น.
16 สิงหาคม 2561
100 คน
Share :
สัมมนา “ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในอนุภูมิภาค GMS”
รายละอียดงานสัมมนา

"ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในภูมิภาค GMS" 
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในภูมิภาค GMS" 


ประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจในการสัมมนา 
- การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยไปเพื่อนบ้าน ในปัจจุบัน คืบหน้าไปอย่างไร ไทยอยู่ตรงจุดไหนในเวทีการแข่งขันนี้
- การขนส่งข้ามแดน (Inter-State) ผ่านแดน (Transit) ตามกรอบความตกลง GMSความเข้าใจของคนในวงการโลจิสคิกส์เข้าใจอย่างไร ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร
- สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) นครพนม และเชียงของ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อีกส่วนที่สำคัญ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างไร
- Truck Data Service Center ศูนย์รวมข้อมูลขนส่งด้วยรถบรรทุก สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง

*** สงวนสิทธิ์ สำหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศ และระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น***

ท่านที่สนใจสามารถ ส่งแบบตอบรับและติดต่อสอบถามได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
โทร 0-2271-8490 Mail : developdlt.aec@gmail.com,
develop_dlt@hotmail.com

โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
09:00 น. - 15:00 น.
16 สิงหาคม 2561
100 คน