กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า


ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร


การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก

Read more ...
4 ครั้ง
23 พ.ค. 2561

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

Read more ...
48 ครั้ง
11 พ.ค. 2561

สัมมนา "สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล" 7 พ.ค. 2561

Read more ...
56 ครั้ง
09 พ.ค. 2561

งานสัมมนา

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร
บริการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

กลุ่มพัฒนา

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก

Read more ...
4 ครั้ง
23 พ.ค. 2561
กลุ่มพัฒนา

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

Read more ...
48 ครั้ง
11 พ.ค. 2561

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา

แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร